PRODUCTS
    ICONICON   Auto Parts
    ICONICON   MIT Machine
    ICONICON   Mould - Jig & Fixtures
    ICONICON   Industrial Plastic
    ICONICON   Camera Brackets
    ICONICON   Welding Electrode
    ICONICON   Surveying Inst & Tools
    ICONICON   Toggle Clamp
      SERVICES
    ICONICON   Tech Consult
    ICONICON   Jigs & Fixtures Design
      SUPPORTS
    ICONICON   Useful Links
    ICONICON   Downloads
 
      POLICY
    ICONICON   Privacy
    ICONICON   Warranty
 
 
      NEWS
    ICONICON   News
    ICONICON   Partners
    ICONICON   Internal info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
News    ICONICON   News:
 

1. Toàn thể CBCNV Công ty CP MITECH VIỆT NAM vui mừng đón nhận chứng nhận bảo hộ thương hiệu MITECH do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp

.

Đây là thông điệp quan trọng của MITECH với các đối tác trong và ngoài nước về việc khẳng định chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn gắn liền với thương hiệu và sự phát triển bền vững của MITECH VIỆT NAM.

 

   
   
 
   
   
   
 
2. Công ty Cổ phần MITECH VIỆT NAM đang triển khai áp dụng và quản lý theo tiêu chuẩn ISO9001:2000. Công ty đang áp dụng rất có hiệu quả, theo kế hoạch Công ty sẽ đón nhận chứng chỉ vào tháng 12 năm 2009.
   

 

© 2008-2009 MITECH VIETNAM , All rights reserved. E-mail | Contac Us