PRODUCTS
    ICONICON   Auto Parts
    ICONICON   MIT Machine
    ICONICON   Mould - Jig & Fixtures
    ICONICON   Industrial Plastic
    ICONICON   Camera Brackets
    ICONICON   Welding Electrode
    ICONICON   Surveying Inst & Tools
    ICONICON   Toggle Clamp
      SERVICES
    ICONICON   Tech Consult
    ICONICON   Jigs & Fixtures Design
      SUPPORTS
    ICONICON   Useful Links
    ICONICON   Downloads
 
      POLICY
    ICONICON   Privacy
    ICONICON   Warranty
 
 
      NEWS
    ICONICON   News
    ICONICON   Partners
    ICONICON   Internal info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Policy   ICONICON   Privacy:

 

 

     
 
   
*
Mọi thông tin giao dịch của Quý khách với MITECH được bảo đảm bí mật tuyệt đối theo quy trình quản lý thông tin riêng biệt được MITECH triển khai hiệu quả trong nhiều năm vừa qua.
 
*
Các sản phẩm hoặc thiết bị do Quý khách đặt hàng được MITECH sản xuất theo đúng số lượng đặt hàng, đảm bảo giữ thương hiệu và quyền sở hữu duy nhất của Quý khách. Trong trường hợp có các sản phẩm hỏng, dư thừa trong quá trình sản xuất được MITECH tiêu hủy ngay lập tức và tuyệt đối không sản xuất để bán ra ngoài cho các bên thứ 3 nào khác.
 
*
Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, bản mô tả hoặc ý tưởng của Quý khách... được MITECH coi là tài sản riêng của Quý khách và luôn được MITECH tôn trọng bảo vệ.

Mitech Vietnam, luôn bên cạnh bạn !

MITECH VIETNAM


 

 

 

 

 

© 2008-2009 MITECH VIETNAM , All rights reserved. E-mail | Contac Us