SẢN PHẨM
       CHẾ TẠO CƠ KHÍ
       PHỤ TRỢ SX ÔTÔ
       TỰ ĐỘNG HOÁ
       KHUÔN MẪU
       SẢN PHẨM NHỰA
       PHỤ KIỆN KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC
       SẢN PHẨM KHÁC
      CHÍNH SÁCH
       Chính sách chung
       Chính sách bảo hành
      TIN TỨC
       Tin tức
       Các đối tác
       Các hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Home    ICONICON   Sản phẩm tự động hoá:
  Chúng tôi chuyên thiết kế chế tạo các hệ thống tự động di chuyển, nâng hạ trong các nhà máy.
  - Converyor. - AGV, AGV Dolly.
  - Moving line. - Auto Safety hanger.
  - Auto tranverser. - Máy uốn dây tạo form tự động
  - Auto loading. - Bàn nâng
 
AGV body, chuyển line
AGV dồn Dolly
Bộ chỉnh cữ tự động cho máy đột
 
Auto tranverser
Auto tranverser
Auto tranverser, chuyển line
 
Conveyor dây truyền sơn
Conveyor dây truyền lắp ráp
Conveyor dây truyền lắp ráp
   
     
    
Máy tự động tạo form thanh đồng cho Rotor của động cơ điện gió
Máy tự động tạo form thanh đồng cho Rotor của động cơ điện gió
     
Hệ thống Hanger trong lắp xe ô tô

Cơ cấu Safety Hanger trong lắp xe ô tô

     
© 2008-2009 MITECH VIETNAM , All rights reserved. E-mail | Contac Us